Så går det till

Vi vill att den tid och det engagemang ni satsar på en ansökan till oss ska ge goda möjligheter att få er ansökan beviljad, så börja med att ta kontakt med oss på utvecklingskontoret. Vi kan berätta mer om leadermetoden, kriterier för urval av projekt och vad som är bra att tänka på när man skriver ansökan. Samtalet  bidrar till att vi gemensamt kan finslipa idén och hittar kärnan i projektidén som kan bli ett framgångsrikt leaderprojekt.

Fyra steg till ditt projekt

Ett projekt är en process i flera steg. Till att börja med måste det finnas en utvecklingsidé, något som kan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt och en formell projektansökan måste skrivas. Därefter ska projektet, om det godkänns, genomföras enligt de villkor och regelverk som finns. Till slut ska projektet avslutas och slutrapporteras.

Steg 1

Komma igång

Börja med att skriva ner er idé, och ta kontakt med oss på utvecklingskontoret i ett tidigt skede. De delar ni behöver fundera igenom är: 

Vilken förändring vill ni ska ske på er plats/i er bygd?

– Vem gynnas av projektet? Projektstöd genom Leader får lämnas för insatser som gynnar flera, ofta en bredare allmänhet.

– Bidrar projektet till att uppfylla målen i vår strategi?

– Vilken målgrupp har projektet? För vilka ska förändringen/lösningen på problemen ske?

– Hur är projektidén förankrad lokalt? Projekt som finansieras av Leader Skåne Mitt Nordväst ska vara till nytta för många och efterfrågas av de som projektet berör.

– Vilka aktörer ska samarbeta i projektet? Ett grundvillkor för stöd genom Leader Skåne Mitt Nordväst att projektet genomförs i samarbete. Det innebär att tre eller flera samverkansparte tillsammans genomför en insats för gemensam nytta.

– Vilka aktiviteter vill ni genomföra? (Kortfattat)

– Vad ska projektet resultera i/vad är målet? (Kortfattat)

-Finns det ett lokalt engagemang med personer/aktörer som vill satsa ideell tid?

– Hur mycket räknar ni med att projektet kommer att kosta? I det här skedet räcker det med en ungefärlig summa. 

Hur lång tid räknar ni med att projektet behöver för att genomföras?

Ta hjälp av mallen nedan och skicka in den till ann-charlotte.thornblad@mittnordvast.se

 

Steg 2

Skriva ansökan

Efter att ni har varit i kontakt med vårt utvecklingskontor kan ni börja jobba med själva ansökan.

Bolla ansökan via mejl med utvecklingskontoret, så kan vi säkerställa att alla delar är på plats när det är dags att registrera ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst .

Tänk på att både handläggningen från utvecklingskontoret och bedömningen från styrelsen utgår ifrån det som står i ansökan. Lägg därför tid på att så utförligt som möjligt beskriva alla delar i ansökan så ökar dina chanser för en effektiv handläggning.

Nedan hittar du direktlänkar till de vanligaste blanketter och mallar som du behöver till din ansökan. Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på utvecklingskontoret, eller titta in i Jordbruksverkets webbutik!

Steg 3

Genomföra

När ni fått ert beslut från Jordbruksverket är det dags att starta projektet. Läs igenom ditt beslut noga, även bilagda villkor.

Följ de aktiviteter och den budget som du har fått beslutad, och framför allt projektets syfte och mål. Om du märker att du behöver göra ändringar i så kontaktar du utvecklingskontoret. Du gör också löpande ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, där du delrapporterar utgifter du har haft och hur projektet fortlöper. 

När du driver ditt projekt så har du informationsplikt, och det är viktigt att du när du informerar om ditt projekt använder rätt logotyper.

Steg 4

Avsluta

Det är viktigt att du innan projektets slutdatum har genomfört alla aktiviteter, betalat alla utgifter och gjort ansökan om slutubetalning i Jordbruksverkets e-tjänst. Utvecklingskontoret ger dig vägledning i hur du slutredovisar ditt projekt.