Testa er idé

Det finns ingen färdig mall för vilka i idéer som kan bli ett leaderprojekt. För att vi ska kunna göra en första bedömning, vill vi att ni svarar på nedanstående frågor och mejlar dem till oss på:   ann-charlotte.thornblad@mittnordvast.se så återkopplar vi.

Uppfyller er idé våra grundkrav?

I rutorna nedan ser ni det som kallas för grundkrav. Under rutorna finns det en checklista med åtta punkter som ni ska kunna fylla i. När ni är klara med detta så mejlar ni oss.

Grundkrav 1 av 4

Lokal förankring

Projektet uppfyller Leaders krav på lokal förankring. Med lokal förankring avses att det finns ett lokalt identifierat behov och att det finns stöd för projektet i området.

Grundkrav 2 av 4

Samverkan

Projektet bör ske i samverkan mellan olika aktörer eller sektorer. Med samverkan menar vi att projektet samverkar med olika aktörer som ideella krafter, offentliga eller privata aktörer.

Grundkrav 3 av 4

Utvecklingsstrategi

Projektet faller inom ramen för vår strategi.

Grundkrav 4 av 4

Likabehandling & Hållbarhet

Ni uppfyller våra krav på likabehandling och hållbarhet.

Vad vill ni göra?

Berätta kortfattat om er projektidé. Är idén nytänkande?

Vem står bakom?

Har ni kapacitet att genomföra projektet? Vilka samarbetspartners har ni?

Varför?

Varför vill ni genomföra projektet?

Hur?

Hur ska ni genomföra projektet? Vilka aktiviteter planerar ni?

För vem?

Vilka vinner på att projektet genomförs?

När?

Hur ser den planerade tidsramen ut? Start – och slutdatum?

Vad händer sen?

Finns det bestående värden kvar efter projektets slut? Hur och vem ska förvalta/driva resultaten?

Hur mycket?

Ungefär hur mycket pengar avser ni söka?

Uppfyller ni grundkraven, och kan svara på alla frågor? Vad kul!
Kontakta oss genom att mejla svaren till oss.