våra stöd

Leader Skåne Mitt Nordväst har olika typer av stöd. Stöd till leaderprojekt, projektstöd till företag, samt olika typer av mindre stöd. Här kommer du att hitta aktuella stöd som du kan söka. Tänk på att det kan tillkomma fler former av stöd under periodens gång!

Kontakta alltid oss på kontoret innan ni söker stöd. Och glöm inte att testa er idé mot vår checklista först!

Leaderprojekt

Till leaderprojekt kan ni få upp till 100 procent finansiering för faktiska kostnader. Ni behöver själva bidra till ert leaderprojekt genom eget engagemang, ofta i form av ideellt arbete eller ideella resurser. Ni behöver vara minst tre samverkansparter.

Förstudie – Har ni en utvecklingsidé men är osäker på om den går att genomföra? Då kan det vara lämpligt att göra en förstudie för att reda ut förutsättningarna för ett genomförandeprojekt. Viktigt att ha med sig är att varje förstudieansökan ska svara mot identifierade behov och leda till ny kunskap som kan omsättas i praktiken.

 

Projektstöd till företag

Projektstöd till företag är en form av företagsstöd. Här kan företag få upp till 70 procent eller max 200 000 kronor i stöd för insatser som syftar till att utveckla företaget.

Företaget behöver samarbeta med någon annan, som också får nytta av insatsen, till exempel ett annat företag eller en förening. Det är också en fördel om insatsen bidrar till någon form av allmännytta eller allmän lokal utveckling.

Projektstöd till företag söks på samma sätt som ett leaderprojekt.

 

 

Samverkansprojekt

Projekt kan i vissa fall inkludera flera leaderområden, dessa kallas då för samarbetsprojekt. Det ska gälla en konkret projektidé och uppfylla gemensamma behov. Samarbetsprojekt kan genomföras av

  • stödmottagare i ett leaderområde som vill samarbeta med en eller flera stödmottagare i andra leaderområden, inom Sverige eller EU
  • ett eller flera leaderområden som vill samarbeta, inom Sverige eller EU

Du kan även ha ett förberedande samarbetsprojekt som handlar om att söka efter en eller flera samarbetspartner i andra leaderområden. De som är med i ett samarbetsprojekt ska teckna ett samarbetsavtal.