Kallelse till extra stämma för Leader Skåne Mitt Nordväst

Kallelse till extra stämma för Leader Skåne Mitt Nordväst Ledamöter, ersättare, medlemmar kallas till extra stämma. Datum 22 maj Tid 17.00 Plats: digital zoom-länk Besked om deltagande till ann-charlotte.thornblad@mittnordvast.se senast den 20 maj. Länk och underlag skickas vid anmälan.

Kallelse till extra stämma för Leader Skåne Mitt Nordväst

Ledamöter, ersättare, medlemmar kallas till extra stämma.

Datum 22 maj
Tid 17.00
Plats: digital zoom-länk
Besked om deltagande till ann-charlotte.thornblad@mittnordvast.se senast den 20 maj.

Länk och underlag skickas vid anmälan.