Min egen Leaderresa

"Jag hade aldrig hört talas om leader innnan jag såg annonsen om att man sökte en verksamhetsledare, men tilltalades direkt av metoden och de möjligheter som metoden innebar. Dessutom kändes det som ett väldigt roligt jobb"

”Jag serverades med andra ord en riktigt god räkmacka..”

 

I januari 2009 började min egen Leaderresa. Den började på Leader MittSKåne, ett litet område mitt i Skåne. Jag hade aldrig hört talas om leader innnan jag såg annonsen om att man sökte en verksamhetsledare, men tilltalades direkt av metoden och de möjligheter som metoden innebar. Dessutom kändes det som ett väldigt roligt jobb ( vilket det också var) att få vara med och utveckla landsbygden, att få träffa alla eldsjälar runt om i området och att kunna vara en del i deras möjligheter att förverkliga sina drömmar. Svårigheten då var att ingen visste vad leader var. Jag vet inte hur många gånger jag fick säga att nej, det var inte Lidl jag kom från, eller nej det var inte engelska ordet för att leda jag pratade om. Det tog lite tid men sen började allt fler förstå vad det handlade om och vilka möjligheter leadermetoden och pengarna man kunde få innebar.
En annan sak som gjorde det väldigt roligt, men också betydligt enklare var det arbete som lagts ner på att starta upp området och förankra metoden hos kommunerna. När jag började var de tre kommunerna helt med på banan, hade stort förtroende för den nya föreningen och hjälpte till i många olika sammanhang. Jag serverades med andra ord en riktigt god räkmacka.. I Skåne fanns det då totalt åtta olika områden och det var inte riktigt lika enkelt i alla områdena. Slutsatsen jag dragit av det är hur viktigt det är att Leaderföreningen har ett nära och öppet samarbete med de olika kommuner som är med.

Nu många år senare är metoden ganska väl förankrad och känd på landsbygden. Det finns däremot inte åtta områden i Skåne, utan de flesta områdena har slagits ihop till större områden ( på jordbruksverkets inrådan). Sen ett år tillbaka är jag ordförande i det nya området Leader Skåne Mitt Nordväst, ett område med 13 kommuner. Det säger sig själv att det inte är lika lätt att ha samma goda samarbete med 13 kommuner som det är med tre, men det är lika viktigt. För ett drygt år sen gjorde jag, föreningens vice ordförande och verksamhetsledare en rundresa och besökte alla kommuner. Detta ledde till många trevliga samtal, en del frågor som besvarades, hanterades men också frågetecken som kunde lösas upp.

Nu ett år in i arbetet har vi hunnit träffa många potentiella projektägare, verksamhetskontortet har haft många samtal om vad som är möjligt och vad som inte är möjligt. Den nya styrelsen ( som förvisso är ett helt år gammal) har beviljat ett antal projekt och fler är på gång. Nu ser jag fram emot ytterligare ett års arbete tillsammans med övriga styrelsen och verksamhetskontoret för att förhoppningsvis kunna hjälpa till att förverkliga drömmar och behov hos människor runt om i vårt område.”

Katarina Borgstrand, Ordförande. Ordinarie ledamot, offentligt mandat, Eslövs kommun