INSTÄLLT Digitalt: Nästa styrelsemöte

Här kommer du att hitta information om tid och plats för nästa styrelsemöte i Leader Skåne Mitt nordväst.

INSTÄLLT Nästa styrelsemöte för Leader Skåne mitt Nordväst

Mötet kommer ske digitalt kl.17.00. Länk samt information kommer till samtliga i styrelsen på mejl.