Styrelsemöte

Plats: Kommer. Datum & tid: Den 31 januari kl 17.00

Styrelsemöte för Leader Skåne mitt Nordväst

Plats: Arena i Åstorp, Trädgårdsgatan 63
Datum & tid: Den 31 januari kl 17.00