Styrelsemöte

Kallelse styrelsemöte Leader Skåne Mitt Nordväst Plats: Båstad Kommun Datum & tid: Den 14 mars kl 17.00

Styrelsemöte Leader Skåne Mitt Nordväst

Kallelse styrelsemöte Leader Skåne Mitt Nordväst
Plats: Båstad Kommun
Datum & tid: Den 14 mars kl 17.00

Dagordning:
1. Mötet öppnas

2. Val av justerare

3. Godkännande av dagordning

4. Föregående mötesprotokoll – bifogas kallelse

5. Budget

6. Information om webb

7. Beslut projektstöd till företag

8. Beslut projektstöd

9. Beslut projektstöd

10. Beslut projektstöd

11. Övriga frågor

12. Nästa styrelsemöte