Styrelsemöte

Plats: Brandstationen i Allerum Datum & tid: Den 28 november kl 17.00

Styrelsemöte för Leader Skåne mitt Nordväst

Kallelse styrelsemöte Leader Skåne MittNordväst

Plats: Brandstationen i Allerum

Datum & tid: Den 28 november kl 17.00

 

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Föregående mötesprotokoll
 5. Frågor från AU
 6. Budget
 7. VL informerar –
 • Projekt på väg
 • Lokal Utveckling Sverige
 • Jordbruksverket
 • Riskanalys/kvalitetskontroll
 1. Idépresentation av Projekt 1
 2. Beslutspunkt Projekt 2
 3. Beslutspunkt Projektstöd till företag
 4. Övrigt
 5. Nästa möte