Nästa styrelsemöte

Här kommer du att hitta information om tid och plats för nästa styrelsemöte i Leader Skåne Mitt nordväst.

Nästa styrelsemöte för Leader Skåne mitt Nordväst

Här kommer du att hitta information om tid och plats för nästa styrelsemöte i Leader Skåne Mitt nordväst.