Årsstämma 2024!

Årsstämma 24 april kl 17.00 med efterföljande konstituerande styrelsemöte. Plats för stämman informeras senare. Här kommer ni också från och med 1 december 2023 se hur nomineringsförfarandet till styrelsen i Leader Skåne Mitt Nordväst går till inför stämman 24 april 2024.

Årsstämma 24 april kl 17.00 med efterföljande konstituerande styrelsemöte. Plats för stämman informeras senare.

Här kommer ni också från och med 1 december 2023 se hur nomineringsförfarandet till styrelsen i Leader Skåne Mitt Nordväst går till inför stämman 24 april 2024.