En landsbygd för framtiden

”I MittSkåne och nordvästra Skåne har vi en landsbygd som bär det som fordras för att möta de krav som ställs på hållbara, levande och resursstarka landsbygder”

Projektkarta

Vårt område – en plats att känna stolthet över 

Allt fler väljer att flytta ut till landsbygderna, och hos oss är alla välkomna. När vi möts skapas inkludering, gemenskap och stolthet över vår plats. I vårt område brukar vi resurserna och skapar utveckling utifrån kunskap och hänsyn till kommande generationer. Företagande, innovation, sysselsättning och den tillväxt som sker går hand i hand med hur vi skapar förutsättningar för att människor ska må bra och kunna ha en vardag med nära till allt vi behöver. Tanken om hållbarhet involverar allt från människan till jorden vi brukar, hur vi nyttjar vår natur och våra resurser till hur vi skapar utveckling, idéer och nya vägar in i framtiden.

Så går det till

Vi vill att den tid och det engagemang ni satsar på en ansökan till oss ska ge goda möjligheter att få er ansökan beviljad, så börja med att ta kontakt med oss på utvecklingskontoret. Vi kan berätta mer om leadermetoden, kriterier för urval av projekt och vad som är bra att tänka på när man skriver ansökan. Samtalet  bidrar till att vi gemensamt kan finslipa idén och hitta kärnan som sedan kan bli ett framgångsrikt leaderprojekt.

Vad är Leadermetoden?

Ideellt engagemang är grunden!

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som introducerades av EU 1991. I metoden står lokal förankring, initiativkraft och engagemang i centrum. Tanken är att utveckling av just din plats genomförs mest effektivt av er som bor och verkar där – av dig, din förening, lokala företag och andra organisationer. Det är ni som vet vilka behov och utmaningar som behöver mötas.